Välkommen till Kranzbolaget AB

Anlita Kranzbolaget och förbättra er lönsamhet!

Vi hjälper er att hitta och täppa till ekonomiskt läckage. Vi bistår er vid företagsförvärv och generationskiften samt i förändringsprocesser och med implementeringar av nya arbetssätt.
Vi följer er genom stora och små projekt - hela vägen mot mål.
Kranzbolaget hyr ut interimschefer, bedriver konsultverksamhet inom generationsskiften, corporate governance (bolagsstyrning), projekt-/förändringsledning, performance management, verksamhetsutveckling samt utbildning.
 Välkommen att höra av er!
Vänligen
Kaarina Kranz
VD

Tjänster

Nyhetsarkiv

Följ oss på: