Kranzbolaget AB

Management Konsult


Styrningsarbete, förändringsledare och projektledning 

Om mig Kaarina Kranz

Kaarina Kranz  VD Kranzbolaget

Jag arbetar som konsult i mitt eget företag, Kranzbolaget AB, jag söker uppdrag som interim CFO i en verksamhet som behöver förbättras eller Projektledare/Change Manager. Jag är även intresserad av uppdrag som styrelseledamot eller att utföra konsultuppdrag som syftar till att skapa förbättrad lönsamhet för företag och organisationer.


Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Stockholms universitet med avancerade studier i redovisning och controlling. Jag har lång erfarenhet från ledarskap på olika nivåer och brinner för prestationsledning. Jag tror på en individs förmåga att skapa resultat utifrån en vision. Min förmåga att leda andra och arbeta aktiviteter och projekt mot uppsatta mål brukar rekommenderas. Jag samarbetar bra med människor och eftersom jag är resultatinriktad är jag mån om att hålla tempot högt.


Jag är driven, social, kompetent och är van vid att ha många järn i elden utan att tappa fokus. Jag har alltid varit engagerad i nätverk och ideella organisationer. 2010 släppte jag tryggheten i att vara anställd när jag och min man förvärvade ett etablerat ventilationsföretag och jag startade även ett konsultföretag. Vi har haft en lärorik resa inom vår verksamhet de senaste åren och kan pricka av både välstånd och rejäla bakslag på CV:t. Jag har en oerhörd praktisk användning av dessa erfarenheter i det konsultarbete jag utför och min förståelse och beredskap för olika utmaningar är förmodligen bättre än de flesta.

Nuvarande Uppdrag

Kranzbolaget Kaarina Kranz2

Nordlo Group AB

Management konsult


Förändringsledare avseende strukturella förändringar (sammanslagningar/delningar) av operativa bolag inom Nordlo-koncernen.

Ansvarig för utveckling av digitaliseringsverktyg för datafångst, verksamhetsuppföljning och dataanalys.


Kranzbolaget Kaarina Kranz

Sparbanken i Enköping

Styrelseledarmot


Affärsvolymen uppgår till ca 39 miljarder kronor. Jag är även ledamot i risk och kapitalutskottet samt stipendieansvarig i styrelsen för Håbo kommun. Uppdraget är långsiktigt och kräver mycket fortbildning inom bank och finans

Vitsord

ANNE SWARTLING

Kaarina levererar alltid snabba resultat med hög kvalitet och har varit en stor tillgång för Ragn-Sells Miljökonsult AB i utvecklingen av ett nytt affärssystem och bidragit till vår utveckling på ett strålande sätt!

MARCIN TUBYLEWICZ

I´m highly satisfied with the work Kaarina did for me at Green Cargo. She took charge and initiative, excelled in problem solving and performed all tasks diligently and on time. I wish her all the best in her future career.

DANIEL DOESER

Kaarina var en av de starkaste framgångsfaktorerna i vår integrationsprocess! Både driven och mycket kompetent projektledare.

THORD ANDERSSON

Uppdraget var att etablera ett performance mgt.system, etablera total kontroll, förbättra rapporteringen, kontakter och informationsflöde med moderbolaget samt implementera ett nytt affärssystem fullt integrerat med moderbolaget. Kaarina bidrog stort till den turnaround som genomfördes och lyckades till 100% genomföra alla ovanstående uppgifter.

Hitta mig

Min Facebook-sida

Se mig på LinkedIn

Copyright © Alla rättigheter förbehållna