Kranzbolaget AB

Managementkonsult


Förändringsledning, verksamhetsstyrning och interim CFO

Om mig Kaarina Kranz

Kaarina Kranz  VD Kranzbolaget

Jag arbetar som managementkonsult i mitt eget företag, Kranzbolaget AB, och jag är främst intresserad av uppdrag som förändringsledare eller interim CFO i en verksamhet som behöver förbättras. Jag är även intresserad av uppdrag som styrelseledamot.


Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Stockholms universitet med avancerade studier i redovisning och controlling. Det var även med denna inriktning jag startade min karriär. Jag har ett långt CV med allehanda erfarenheter och har alltid haft intresse att lära mig mer. Jag är sedan 2011 certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien och de senaste åren har jag utökat mina kunskaper inom bank och finans och är SwedSec licensierad.

 

Jag har en gedigen erfarenhet som CFO/förändringsledare inom främst växande ägarledda företag som både vuxit organiskt och genom förvärv. Jag har en djup kompetens inom ekonomi, förändringsledning, due dilligens, upphandling och implementeringar av affärssystem, verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning och jag brinner verkligen för performance management. I mina roller har jag även arbetat med hållbarhet, byggt strukturer för växande bolag och digitaliserat verksamheter. Min förmåga att leda andra och driva verksamheter och projekt mot uppsatta mål brukar rekommenderas och jag tror på individens förmåga att utifrån en vision skapa resultat. Jag samarbetar bra med människor och då jag är resultatinriktad är jag mån om att hålla tempot högt.


Som person är jag driven, social, kompetent och är van vid att ha många järn i elden utan att tappa fokus. Jag har alltid varit engagerad i nätverk och ideella organisationer. 2010 släppte jag tryggheten i att vara anställd när jag och min man förvärvade ett etablerat ventilationsföretag samtidigt som jag startade ett konsultföretag. Det har varit en lärorik resa de senaste åren och jag kan pricka av både medgångar och motgångar. Jag har en oerhörd praktisk nytta av dessa erfarenheter i det konsultarbete jag utför och min förståelse och beredskap för olika utmaningar är förmodligen bättre än för de flesta.

 

Min passion och energi är på topp och vill ni att jag bidrar till just er utveckling så har jag sannolikt både tid och lust!

Nuvarande Uppdrag

Kranzbolaget Kaarina Kranz2

Nordlo Group AB

Managementkonsult


Förändringsledare avseende strukturella förändringar (sammanslagningar/delningar) av operativa bolag inom Nordlo-koncernen samt integration av nya M&A. Ansvarig för affärssystemsbyten, utveckling av digitaliseringsverktyg för datafångst, verksamhetsuppföljning och dataanalys.


Kranzbolaget Kaarina Kranz

Sparbanken i Enköping

Styrelseledamot


Självständig Sparbank vars affärsvolym uppgår till ca 45 miljarder kronor. Jag är även ledamot i risk och kapitalutskottet samt stipendieansvarig i styrelsen för Håbo kommun. Uppdraget är långsiktigt och kräver mycket fortbildning inom bank och finans. Ledningsprövad av Finansinspektionen.
Vitsord

ANNE SWARTLING

Kaarina levererar alltid snabba resultat med hög kvalitet och har varit en stor tillgång för Ragn-Sells Miljökonsult AB i utvecklingen av ett nytt affärssystem och bidragit till vår utveckling på ett strålande sätt!

MARCIN TUBYLEWICZ

I´m highly satisfied with the work Kaarina did for me at Green Cargo. She took charge and initiative, excelled in problem solving and performed all tasks diligently and on time. I wish her all the best in her future career.

DANIEL DOESER

Kaarina var en av de starkaste framgångsfaktorerna i vår integrationsprocess! Både driven och mycket kompetent projektledare.

THORD ANDERSSON

Uppdraget var att etablera ett performance mgt.system, etablera total kontroll, förbättra rapporteringen, kontakter och informationsflöde med moderbolaget samt implementera ett nytt affärssystem fullt integrerat med moderbolaget. Kaarina bidrog stort till den turnaround som genomfördes och lyckades till 100% genomföra alla ovanstående uppgifter.

Hitta mig

Hitta mig på LinkedIn

Copyright © Alla rättigheter förbehållna