Erfarenheter

Kranzbolagets medarbetare och konsulter har lång och gedigen erfarenhet. Vår vd Kaarina Kranz är sedan 2010 delägare, ekonomichef och styrelseordförande för Repus Ventilation AB (www.repus.se).
Exempel på tidigare uppdrag: 
Interimschef
CFO
Ekonomichef
Marknadschef
Controllerchef
HR-chef
Corporate governance (bolagsstyrning)
Styrelseledamot i ägarledda företag, statliga dotterbolag, branschorganisationer samt ideella föreningar
Företagsförvärv
Due dilligens
Finansiering och tillväxtstrategier
Investeringsbedömningar för produktion och fastigheter
Performance management
Processer inom performance management
Åtgärdsprogram för att täppa till intäktsläckage och skenande kostnader
Financial controlling och business controlling
Business reviews
Verksamhetscontrolling inom försäljning, produktion, affärsutveckling, resursstyrning och inköp
Verksamhetsutveckling
Produktutveckling webbtjänster inom performance management
Utlandsetablering av försäljningsbolag
Utveckling av styrnings- och uppföljningsmodeller samt implementering av processer och rutiner
Förändringsarbete gällande arbetssätt inom försäljning, kundservice, konsultverksamhet och produktion
Ledningsgruppsarbete för försäljningsdivisioner för genomförandet av prioriterade åtgärdsprogram i syfte att nå plusresultat
Lobbying inom transportsektorn
Projektledning
Integrationsledare
Förändringsledning
Projektledning för flertalet projekt i mångmiljonklassen;
Bolagiseringen av affärsverket SJ
Omorganisationer/omstruktureringar
Implementering av affärssystem SAP, Visma Severa
Utbildning
Processutbildning av 250 medarbetare i SAP R/3
Utbildningar i affärsmodeller, projektmodeller, budgetarbete, ekonomi
Utbildningar i IT-verktyg som SAP, Visma, Visma Severa, MyNumbers, Dynamics AX och Excel
Marknadsföring
Marknadsföringsstrategi för utlandsetablering
Ompositionering av varumärke
Reklam, PR och varumärkesstrategier
Produktion av radioreklam, reklamfilm, hemsidor, företagsprofiler och ljudlogotyper

Kundreferenser

 • Office IT-Partner Stockholm och Södertälje AB
 • Bonhagen AB
 • RSM & Co
 • Credité Consulting AB
 • Pronoxus AB
 • ExOpen Systems Aktiebolag
 • SJ
 • Green Cargo AB
 • Kommunikationsdepartementet
 • Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
 • Ragn-Sells Metall AB
 • Ragn-Sells Miljökonsult AB
 • Ragn-Sells AB
 • Repus Ventilation AB
 • Habia Cable AB
 • Damernas Företagsbyrå
 • Rotary
 • Ladies Circle
 • Tillväxtverket