Tjänster

Generationsskiften och företagsförvärv
Vi köpte själva ett företag för ett antal år sedan och har under denna resa samlat på oss många erfarenheter och nya kunskaper. Idag erbjuder vi våra tjänster med start redan vid förhandlingsbordet. Vi kan ge er hjälp och stöd vid förvärv av generationsskiften, hjälp att tolka bokslut och nyckeltal för aktuella objekt, medverka i due dilligens, uppskatta värdering av köpobjekt samt vara ett stöd vid framtagandet av juridisk struktur med flera ägarintressen. Vi föreläser också gärna om våra erfarenheter för både stora och små grupper.
Interimschef
Söker ni en interim CFO eller ekonomichef? Kranzbolaget har erfarenhet av stora och små verksamheter vad gäller strategiarbete, bolagiseringar, due dilligens, företagsförvärv, avtal, systemimplementationer, investeringar och genomgripande förändringsprojekt.
Corporate governance (bolagsstyrning)
Söker ni kvinnlig styrelseledamot med stor kompetens inom verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och investeringar skall ni kontakta Kranzbolaget. Vi åtar oss styrelseuppdrag i hela landet och vill hjälpa er att stärka er position på marknaden. Kranzbolaget har erfarenhet från styrelser i privatägda bolag, statliga dotterbolagsstyrelser, branschorganisationer och ideella föreningar. En styrelseplats är ett uppdrag som innebär att lyfta blicken och titta framåt, att se möjligheter på sikt och att utveckla framgångsrika strategier. En styrelse måste bidra till att skapa värde för företaget. Styrelserna ska arbeta effektivt. Det gör vi! och så klart är vi certifierade från Styrelseakademien.
Performance management
Förlorar ni intäkter i era administrativa processer? Misstänker ni andra ekonomiska läckage? Behöver ni styra upp era inköp men vet inte vilka områden som ska prioriteras? Kranzbolaget tar också analys och utredningsuppdrag inom performance management. Vår analytiska förmåga har hjälpt Green Cargo att täppa till intäktsläckage, genomfört en ekonomiska turnaround för Ragn-Sells Miljökonsult, skapat struktur i ekonomiuppföljningen och rutiner för investeringar hos Ragn-Sells. Vi kan även ge ert företag bättre lönsamhet och klokare investeringar – kontakta oss!
Verksamhetsutveckling

Vi på Kranzbolaget hjälper våra kunder att lyckas. För att hitta dramatiska förbättringar i verksamheten krävs att man lyfter sig från konventionerna och tänker nytt. Vi involverar alltid verksamheten för att säkerställa en smidigare implementation av utvecklingsåtgärder och förbättringar. Med Kranzbolagets samlade erfarenheter som bl.a. innefattar produktutveckling för ExOpen, förändringsledning inom Green Cargo,verksamhetsutveckling av konsulttjänster på Ragn-Sells samt bolagisering av affärsverket Statens Järnvägar har vi goda förutsättningar att hjälpa er verksamhet inför eller under en förändringsprocess.

Projekt-/förändringsledning
Erfarenheter av stora projekt som t.ex. att projektleda integrationen/fusionen av Ragn-Sells Miljökonsult och Askengren & Co, bolagiseringen av affärsverket SJ till sex aktiebolag och ett affärsverk samt mindre projekt som implementering av affärssystemen Visma Administration och Visma Severa i privatägda företag och delprojektledning av SAP-implementation på Green Cargo ger oss förutsättningar för att hjälpa er oavsett verksamhetens eller uppdragets storlek.
Utbildning
Våra kunskaper och erfarenheter av ekonomiarbete i offentlig förvaltning, statligt affärsverk, stora statliga och privata företag samt mindre privata företag ger oss en bredd att hjälpa till med utbildningsuppdrag i företagsekonomi, ekonomistyrning samt system som Excel, Visma Administration och Visma Severa. Eller kanske är ni i behov av en pedagogisk ekonomiutbildning för icke-ekonomer? Vi fixar, det vet ExOpen.